Kancelaria Brighton&Wood świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Brighton & Wood” to marka skupiająca kilkudziesięciu profesjonalistów w niezależnych firmach w całej Europie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług doradztwa prawnego,  gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i usług outsourcingowych. Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

BW

Nasi klienci, nasze kompetencje i nasze metody

Nasi stali klienci to elitarna grupa firm, które kierują swój personel za granicę. Nasza dewiza jest prosta: Wy zajmujcie się biznesem, a my stworzymy Wam otoczkę formalną do Waszej działalności.

W postępowaniach kontrolnych bronimy firmy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, administracją podatkową i innymi urzędami w kraju i za granicą. Dla naszych stałych klientów działamy w całej Europie i w wybranych krajach pozaeuropejskich. Nasi współpracownicy reprezentują firmy w postępowaniach sądowych w kraju i za granicą.

W sposób bezpardonowy bronimy firm przed roszczeniami pracowniczymi. Naszych stałych klientów reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych w kraju i za granicą oraz przed sądami.

Tworzymy skuteczną dokumentację kontraktową i pracowniczą, która chroni naszych klientów przed inspekcjami w kraju i za granicą oraz przed roszczeniami pracowniczymi.

W przeciwieństwie do innych firm doradczych, które zazwyczaj oferują usługi z wyodrębnionych dziedzin, nasi klienci otrzymują wsparcie całego interdyscyplinarnego zespołu. Nasi doradcy z różnych dziedzin spotykają się, by wspólnie wypracować rozwiązanie. Działamy tak, ponieważ myślimy jak przedsiębiorcy i postrzegamy firmy naszych klientów jako całość. Dlatego naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego doradztwa, które uwzględnia wszystkie potrzeby organizacji. Brighton&Wood nie tylko skupia prawników i specjalistów od podatków i ubezpieczeń społecznych oraz audytorów. W ramach Brighton&Wood ci wszyscy specjaliści ściśle ze sobą współpracują. Uwzględniając potrzeby naszych klientów, zespoły tworzymy w taki sposób, aby odnosiły sukcesy i osiągały cele klientów. Interdyscyplinarność naszej firmy jest unikatowa. Wynika ona z doświadczenia Tomasza Majora w największych firmach prawniczych w USA i Niemczech oraz w butikowych firmach prawniczych i lobbingowych w Belgii i we Francji. Tomasz Major stworzył nowoczesną firmę doradczą skrojoną na XXI wiek.

W całej Europie i w wybranych krajach pozaeuropejskich dla naszych stałych klientów pracują najbardziej skuteczni zagraniczni prawnicy.

Poufność to dla nas bardzo ważna kwestia. Pomiędzy prawnikiem, a klientem istnieje poufna relacja. Jest to specyficzna, obdarzona, z punktu widzenia prawa, szczególnymi przywilejami relacja i nic nie może prawnika zmusić, by wyznał coś, co powiedział mu jego klient. Są to sprawy absolutnie poufne. Omawianie ich publicznie jest pogwałceniem zasad etyki. Dotyczy to oczywiście każdego prawnika, ale w naszej firmie podchodzimy do tego zagadnienia wyjątkowo poważanie. Nie rozmawiamy o sprawach naszych klientów z nikim. Ani z innymi prawnikami, ani z naszymi bliskimi. Niekiedy nie rozmawiamy o nich nawet między sobą. Jest zasadą, że nie mówimy o nich w domu, nasi bliscy nauczyli się o nic nie pytać.

Tomasz Major niezwykle wysoko ceni dyskrecję i cały nasz zespół także nauczył się ją cenić.
W ciągu piętnastu lat Tomasz Major stworzył wiodącą i zdecydowanie najbardziej dyskretną firmę prawniczą zajmującą się transgranicznym zatrudnieniem w Europie. Dyskrecja jest obsesją Tomasza Majora.

Tomasz Major jest ojcem chrzestnym firmy i część czasu spędza na zarządzaniu i utrzymywaniu w równowadze zespołu najbardziej uzdolnionych prawników w Polsce. Jest doradcą, do którego młodzi współpracownicy przychodzą ze swoimi problemami. Dba o to, by każdy prawnik wykonywał swe obowiązki przez nie więcej, niż kilka miesięcy w roku, nie więcej, niż kilka godzin dziennie. Tomasz Major wyznaje zasadę, że każdy człowiek pracuje efektywnie maksymalnie sześć godzin dziennie i potrzebuje co roku przynajmniej czterech wielotygodniowych okresów wypoczynku.

Siedziba Brighton&Wood w Warszawie jest oczkiem w głowie Tomasza Majora. Położona w najstarszej, niezburzonej podczas zawieruchy wojennej, kamienicy warszawskiej, została wyremontowana i w 2014 roku nadano jej nowy stylowy wystrój.

BW

Nasi współpracownicy

Współpracuje z nami kilkunastu prawników i specjalistów od podatków oraz od ubezpieczeń społecznych, niewielu w porównaniu z innymi firmami. Nie przyjmujemy zbyt wielu ludzi, zwykle jedną osobę rocznie. Oferujemy ponadprzeciętne wynagrodzenie i bardzo dużo czasu wolnego. Musimy być więc bardzo selektywni. Nie dajemy ogłoszeń o rekrutacji i nie przyjmujemy podań o pracę. Nie afiszujemy się i mamy własne metody działania.

Brighton&Wood to imponująca firma i jesteśmy z tego dumni. Stanowimy elitarne bractwo. Nie jest nas wielu i troszczymy się o siebie nawzajem.
Nie ma u nas bandyckiego współzawodnictwa, z jakiego słyną wielkie firmy.

Staramy się być bardzo ostrożni przy doborze nowych ludzi i stawiamy sobie za cel, aby każdy pracownik został możliwie szybko wspólnikiem. Żeby to osiągnąć, inwestujemy mnóstwo czasu i pieniędzy w nas samych, a zwłaszcza w nowych ludzi. Bardzo rzadko, w naprawdę wyjątkowych wypadkach, zdarza się, że prawnik odchodzi z naszej firmy. Jest to ewenement. Często staramy się w różny sposób pomagać naszym ludziom w robieniu kariery. Chcemy, żeby byli szczęśliwi, i wydaje nam się, że to najbardziej ekonomiczny sposób działania.
W ubiegłym roku we wszystkich firmach prawniczych naszej wielkości i większych, współczynnik rotacji kadr wynosił dwadzieścia dwa procent. W Brighton&Wood był on równy zeru. Tak było też w ostatnich trzech latach.

Nowi klienci

Firmy zainteresowane obsługą zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. W ciągu kilku dni postaramy się odpowiedzieć na zapytanie. Nowym klientom proponujemy indywidualne konsultacje ustne, pisemne oraz konsultacje udzielane przy pomocy nowoczesnych metod porozumiewania się na odległość. W pierwszej kolejności konsultujemy firmy, które regularnie uczestniczą w seminariach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez portal www.delegowanie.pl. Jeżeli okaże się, że jesteście Państwo ludźmi ciekawymi, prowadzicie Wasz biznes w sposób nowatorski, na pewno będziemy otwarci na rozpoczęcie stałej obsługi Waszej firmy.

Prawnicy Brighton&Wood odbierają telefony wyłącznie od stałych klientów. Dobrą okazją spotkania Tomasza Majora i niektórych współpracowników Brighton&Wood są konferencje organizowane przez portal Delegowanie.pl. W pierwszym kontakcie na pewno pomoże Państwu rekomendacja od jednego z naszych stałych klientów. 

Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:

  • Konsultacja ustna  – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
  • Konsultacja pisemna (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
  • Dokumentacja – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
  • Audyt – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników i optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
  • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami, pracownikami tymczasowymi i zleceniobiorcami  – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.).
  • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
  • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.